Uit de Kerkenraad

 

Andries van Dijk

 

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdagavond 4 september 2018. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van psalm 67 uit ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis (God zegent ons genadig en doet Zijn aangezicht over ons lichten), waarna hij voorging in gebed.

Omdat in oktober een nieuw systeem vanuit de landelijke PKN komt voor het maken van een begroting voor zowel beheer als diaconie, kunnen de begrotingen 2019 voor beheer en diaconie pas in november op de agenda kan worden gezet.
Verschillende mensen hebben om een CD van de dienst van 26 augustus gevraagd. De diensten worden opgenomen op minidisc. Momenteel is er niemand die deze bestanden kan converteren naar een andere geluidsdrager.
De penningmeester van de diaconie heeft 3 x € 5000,- heeft overgemaakt naar Kerk in actie voor noodhulp aan resp. Bangladesh, India en Lombok. De diaconie heeft tot nu toe vijf ideeën voor de avondmaalscollecten ontvangen.
De scriba heeft een verwerkersovereenkomst naar drukkerij Roggeband gestuurd i.v.m. de nieuwe privacywet. In overleg met de drukkerij is gezocht naar een werkbare methode. Roggeband zal zo voorzichtig mogelijk met de adresgegevens om gaan. 
In De Schakel van september is een korte samenvatting van het privacy beleid van onze kerk opgenomen en op de website van de Ledevaertkerk is een privacyverklaring geplaatst.

De evaluatie van het project Kerk en Toerisme 2018 vindt plaats op 12 oktober. De voortgang van het project zal in november op de agenda van de kerkenraad worden gezet. Ds. Sara Dondorp heeft veel positieve reacties gekregen n.a.v. het artikel over kerk & toerisme dat in augustus jl. in Trouw heeft gestaan.

In vervolg op de dienst van 26 augustus j.l. zal ds. Gert Jan Smit op dinsdagavond 23 oktober een lezing houden over Etty Hillesum.

De cantorij zal ook dit jaar medewerking verlenen aan de gedachtenisdienst op 25 november.

Op vrijdagavond 14 december zal onze kerk tijdens de moonlightshopping in Chaam weer geopend zijn. Een viertal vrijwilligers van de kerk zal die avond aanwezig zijn om de bezoekers te ontvangen en te zorgen voor een traktatie voor kinderen die meekomen, om vragen over het kerkgebouw te beantwoorden, rondleidingen te verzorgen en op het orgel te spelen, zodat het een echte Chaamse aangelegenheid wordt.

Gesproken is over de startzondag. Het voornemen is dat er na de dienst in groepjes een aantal vragen over het thema 'De toekomst van de kerk' wordt besproken. De bijeenkomst zal afgesloten worden met een Agapèmaaltijd. Vervolgens is besloten dat er na de kerkdienst van 30 september een gemeentegesprek wordt gehouden. Andries van Dijk zal het project 'De toekomst van de kerk' niet gaan trekken, omdat hij per 1 april 2019 stopt als ouderling-voorzitter van de kerkenraad. Fred van Raaij is de trekker van dit project.

De dienst op maandagavond 31 december vervalt. Op 30 december zal de zondagsdienst een oudejaarsachtig karakter krijgen.

Nel de Bruin en Anneke Bogaard zullen in oktober het jaargesprek met de predikant houden. Ds. Sara Dondorp zal voor die tijd een jaarverslag schrijven. Zij is van 22 tot 28 oktober met vakantie.

Tot slot las ds. Sara Dondorp een gedicht uit een folder bij het kerstnummer 2018 van Open Deur: “Wees niet Bang”, waarna de voorzitter de vergadering sloot.