LedevaertLogoWelkom op de site van de Protestantse Gemeente te Chaam c.a. (= en omstreken). U vindt informatie over kerkdiensten en activiteiten van onze kerkelijke gemeente. U treft gegevens aan over hoe u in contact kunt komen met de gemeente en over vele onderwerpen, zoals u kunt zien in het hoofdmenu.  De Protestantse Gemeente te Chaam c.a. gehuivest in de Ledevaertkerk, het is een streekgemeente behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ze omvat een aantal plaatsen zoals Chaam, Alphen, Baarle-Nassau, Gilze, Ulicoten, Galder en Ulvenhout, maar ze biedt ook aan veel mensen van buiten de streek, zoals uit Breda en België, een kerkelijk thuis. In de zomermaanden vinden bovendien veel vakantiegasten uit de omgeving hun weg naar de Ledevaertkerk, het oude kerkgebouw waar vele generaties lang mensen hun geloof hebben beleden, ermee hebben geworsteld, er van hebben gezongen. Hoogtepunten, dieptepunten, lief en leed zijn er gedeeld met anderen en verwoord voor het aangezicht van de Eeuwige. Zo is de gemeente een kleine, vitale en veelkleurige gemeenschap die mensen van protestantse huize, maar ook rooms-katholieke gasten van harte opneemt in de kring van navolgers van de Heer. Iedere week en op christelijke feestdagen is er op zondag om 10.00 uur een kerkdienst.  Iedere tweede zondag van de maand wordt er in een dienst van Schrift en Tafel het heilig avondmaal gevierd, waar ieder die de dienst van harte meemaakt welkom is, ongeacht zijn of haar kerkelijke afkomst. Aan deze diensten werkt normaal gesproken de Ledevaertcantorij mee. Doopdiensten worden afgesproken in overleg met de doopouders.
Meer informatie vindt u in het kerkblad De Schakel, waarop u zich kunt abonneren. Losse exemplaren liggen in het kerkportaal. Ieder jaar wordt een jaarprogramma gemaakt. Een deel daarvan is op deze website gepubliceerd onder activiteiten. Actuele informatie vindt u op deze website www.ledevaertkerk.nl of wekelijks in de regionale huis-aan-huis bladen.