Nieuws

De Ledevaertkerk als trouwlocatie voor het afsluiten van een kerkelijk- en of burgelijk huwelijk

Onze mooie Ledevaertkerk is ook te huur als exclusieve en sfeervolle trouwlocatie; het jawoord geven in dit eeuwenoude gebouw is heel speciaal. De Ledevaertkerk biedt een warme ambiance met een schiterende lichtinval, ideaal voor de mooiste trouwfoto’s.

Naast de historische kerk is een ruimte met een buffet en keuken beschikbaar, de tuinkamer, waar drankjes en hapjes geserveerd kunnen worden, en eventueel een receptie gehouden kan worden. Bij mooi weer is er ook gelegenheid tot feliciteren en borrelen op het terras. De kerk beschikt over een moderne toiletgelegenheid, en parkeergelegenheid is er voldoende in de naaste omgeving. 

Bij een kerkelijk huwelijk laten bruid en bruidegom hun huwelijk inzegenen door een dominee.
U kunt hiervoor contact opnemen met Ds. Sara Dondorp. Zij is als vaste predikant verbonden aan de Ledevaertkerk.
Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf een voorganger naar keuze te benaderen, en deze de huwelijksdienst te laten leiden.

     

Ds Sara Dondorp

U kunt uw burgerlijk huwelijk eventueel in combinatie met een kerkelijk huwelijk in de kerk laten sluiten; hierbij huurt u de ruimte en neemt u tevens contact op met de gemeente Alphen-Chaam. Een lid van onze Ledevaertkerk, mevrouw Gerdi van Putten, is beëdigd BABS bij de gemeente Alphen-Chaam, en kan uw ceremonie op stijlvolle, persoonlijke en creatieve wijze verzorgen.

 

Gerdi van Putten

Uw eventuele voorkeur voor haar kunt u aangeven bij deze gemeente.  

             


Overigens is mevrouw van Putten ook bloemiste bij haar eigen bedrijf, zie www.gaiabloemdesign.nl. Zij kan voor u al uw bruidsbloemwerk verzorgen, van bruidsboeket tot kerkversiering. Dit alles gebeurt in nauw overleg met het bruidspaar, en alles wordt op elkaar afgestemd. 

 

 

         

                                                                       

 

                                                                 

 

                             

 

                                                                   

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie een gift geeft mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.  De ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wilt u periodiek ons steunen dmv een gift? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt. Download het invulformulier  "overeenkomst periodieke gift",  klik  hier

A. Algemene gegevens
Protestantse Gemeente te Chaam c.a.
RSIN- of fiscaalnummer: 824133638  kerkrentmeesters. Het RSIN- of fiscaalnummer van de 
diaconie is 002649901
Contactgegevens Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam 
Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, 4861 AA Chaam Telefoon: 0161 491733   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B. Samenstelling bestuur
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen).

C. Doelstelling en visie
De Protestantse Gemeente te Chaam c.a. is een streekgemeente behorend tot de
Protestantse Kerk in Nederland. Ze omvat een aantal plaatsen zoals Chaam,
Alphen, Baarle-Nassau, Gilze, Ulicoten, Galder, maar ze biedt ook aan veel
mensen van buiten de streek, zoals uit Breda en België, een kerkelijk thuis. In de
zomermaanden vinden bovendien veel vakantiegasten in de omgeving hun weg
naar de Ledevaertkerk. Zo is de gemeente een veelkleurige gemeenschap
geworden die mensen van protestantse huize, maar ook rooms-katholieke gasten
van harte opneemt in de kring van navolgers van de Heer.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de protestantse gemeente te Chaam 2019-2024, voor inzage klik hier
Het beleidsplan van de diaconie 2017-2020, zie hoofdmenu / kerk / diaconie of klik  Diaconie
Het beleidsplan 2017-2020 voor de dienstenorganistaie van de Protestantse Kerk Nederland
http://www.protestantsekerk.nl/over-ons/protestantse-kerk/missie-en-visie/visienota

E. Beloningsbeleid 
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen
werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn
geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende
uitvoeringsregelingen.
Volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn op de arbeidsoereenkomst in
dienst: organisten. kosters, huismeesters, de tuinman en de vrijwilige interieur
ploeg (VIP) verrichten hun werk pro deo of tegen een onkostenvergoeding.

F. Verslag activiteiten
De activiteiten die in de gemeente plaatsvinden zijn opgenomen in het jaarboekje en worden gepubliceerd in het maandblad De Schakel en op de website. >

G. Begrotingen en de toelichtingen daarop
Begroting Voor inzage Diaconie: klik hier
                  Voor inzage Kerk (kerkrentmeesters): klik hier
                  Voor inzage, toelichting begroting Kerk: klik hier

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Een financiële verantwoording, samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het
afgesloten boekjaar. 
Voor inzage jaarrekening diakenen: klik hier
Voor inzage jaarrekening kerkrentmeesters: klik hier

 

De belangrijkste bronnen met persoonsgegevens van vóór invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 zijn de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB). Deze werden bijgehouden door de kerken. De zogeheten Gereformeerde Kerk had in de periode tot aan het begin van de Franse tijd (1795) een bevoorrechte positie en ook had zij de meeste leden. In het zuiden en het oosten was de positie van de Rooms-Katholieke Kerk sterk en verder waren er nog de Doopsgezinden, Luthersen en Israëlieten. De meeste kerken waren vrij in de manier waarop zij hun boeken bijhielden en volgden hun eigen inzichten.
In de meeste Nederlandse provincies is de Burgerlijke Stand verplicht ingevoerd in 1811. Holland werd toen bij Frankrijk ingelijfd onder leiding van Napoleon Bonaparte. In Frankrijk was de Burgerlijke Stand al in 1792 ingevoerd en in kleine delen van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland in 1796 en 1798. Nederland bleef het systeem van de Burgerlijke Stand gebruiken na het einde van de Franse overheersing in 1813. Hiermee kwam een eind aan het bijhouden van de DTB-boeken.
Op internet zijn de gegevens van de Burgerlijke Stand van nagenoeg alle Nederlandse gemeenten (vanaf circa 1811) te raadplegen onder: www/WieWasWie.nl.
Van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de "gereformeerde gemeente" van Chaam zijn de onderstaande boeken bewaard gebleven en in een digitaal bewerkte versie in te zien.

DOPEN 1762 -1810 Voor inzage: klik hier

TROUWEN 1713 -1793 Voor inzage:klik hier

BEGRAVEN 1734 -1805 Voor inzage: klik hier

BEGRAVENEN 1806 -1810 Voor inzage: klik hier