Nieuws

Jaarprogramma
Klik hier om het jaarprogramma te downloaden.

De Ledevaertkerk als trouwlocatie voor het afsluiten van een kerkelijk huwelijk

Onze mooie Ledevaertkerk is ook te huur als exclusieve en sfeervolle trouwlocatie; het jawoord geven in dit eeuwenoude gebouw is heel speciaal. De Ledevaertkerk biedt een warme ambiance met een schiterende lichtinval, ideaal voor de mooiste trouwfoto’s.

Naast de historische kerk is een ruimte met een buffet en keuken beschikbaar, de tuinkamer, waar drankjes en hapjes geserveerd kunnen worden, en eventueel een receptie gehouden kan worden. Bij mooi weer is er ook gelegenheid tot feliciteren op het terras. De kerk beschikt over een moderne toiletgelegenheid, en parkeergelegenheid is er voldoende in de naaste omgeving. 

Bij een kerkelijk huwelijk laten bruid en bruidegom hun huwelijk inzegenen door een dominee.
U kunt hiervoor contact opnemen met de predikant. 
Het is ook mogelijk om zelf een voorganger naar keuze te benaderen, en deze de huwelijksdienst te laten leiden.

 

                                                                   

Link naar   Anbi Kerk 
Link naar   Anbi Diaconie

De belangrijkste bronnen met persoonsgegevens van vóór invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 zijn de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB). Deze werden bijgehouden door de kerken. De zogeheten Gereformeerde Kerk had in de periode tot aan het begin van de Franse tijd (1795) een bevoorrechte positie en ook had zij de meeste leden. In het zuiden en het oosten was de positie van de Rooms-Katholieke Kerk sterk en verder waren er nog de Doopsgezinden, Luthersen en Israëlieten. De meeste kerken waren vrij in de manier waarop zij hun boeken bijhielden en volgden hun eigen inzichten.
In de meeste Nederlandse provincies is de Burgerlijke Stand verplicht ingevoerd in 1811. Holland werd toen bij Frankrijk ingelijfd onder leiding van Napoleon Bonaparte. In Frankrijk was de Burgerlijke Stand al in 1792 ingevoerd en in kleine delen van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland in 1796 en 1798. Nederland bleef het systeem van de Burgerlijke Stand gebruiken na het einde van de Franse overheersing in 1813. Hiermee kwam een eind aan het bijhouden van de DTB-boeken.
Op internet zijn de gegevens van de Burgerlijke Stand van nagenoeg alle Nederlandse gemeenten (vanaf circa 1811) te raadplegen onder: www/WieWasWie.nl.
Van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de "gereformeerde gemeente" van Chaam zijn de onderstaande boeken bewaard gebleven en in een digitaal bewerkte versie in te zien.

DOPEN 1762 -1810 Voor inzage: klik hier

TROUWEN 1713 -1793 Voor inzage:klik hier

BEGRAVEN 1734 -1805 Voor inzage: klik hier

BEGRAVENEN 1806 -1810 Voor inzage: klik hier