De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie een gift geeft mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.  De ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wilt u periodiek ons steunen dmv een gift? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt. Download het invulformulier  "overeenkomst periodieke gift",  klik  hier

A. Algemene gegevens
Protestantse Gemeente te Chaam c.a.
RSIN- of fiscaalnummer: 824133638  kerkrentmeesters. Het RSIN- of fiscaalnummer van de 
diaconie is 002649901
Contactgegevens Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam 
Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, 4861 AA Chaam Telefoon: 0161 491733   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B. Samenstelling bestuur
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen).

C. Doelstelling en visie
De Protestantse Gemeente te Chaam c.a. is een streekgemeente behorend tot de
Protestantse Kerk in Nederland. Ze omvat een aantal plaatsen zoals Chaam,
Alphen, Baarle-Nassau, Gilze, Ulicoten, Galder, maar ze biedt ook aan veel
mensen van buiten de streek, zoals uit Breda en België, een kerkelijk thuis. In de
zomermaanden vinden bovendien veel vakantiegasten in de omgeving hun weg
naar de Ledevaertkerk. Zo is de gemeente een veelkleurige gemeenschap
geworden die mensen van protestantse huize, maar ook rooms-katholieke gasten
van harte opneemt in de kring van navolgers van de Heer.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de protestantse gemeente te Chaam 2019-2024, voor inzage klik hier
Het beleidsplan van de diaconie 2021-2025, zie hoofdmenu / kerk / diaconie of klik  Diaconie
Het beleidsplan 2017-2020 voor de dienstenorganistaie van de Protestantse Kerk Nederland
http://www.protestantsekerk.nl/over-ons/protestantse-kerk/missie-en-visie/visienota

E. Beloningsbeleid 
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen
werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn
geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende
uitvoeringsregelingen.
Volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn op de arbeidsoereenkomst in
dienst: organisten. kosters, huismeesters, de tuinman en de vrijwilige interieur
ploeg (VIP) verrichten hun werk pro deo of tegen een onkostenvergoeding.

F. Verslag activiteiten
De activiteiten die in de gemeente plaatsvinden zijn opgenomen in het jaarboekje en worden gepubliceerd in het maandblad De Schakel en op de website. >

G. Begrotingen en de toelichtingen daarop
1.  
Voor inzage Diaconie: klik hier
2.  Voor inzage Kerk (kerkrentmeesters): klik hier
3.  Voor inzage, toelichting begroting Kerk: klik hier

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Een financiële verantwoording, samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het
afgesloten boekjaar. 
1. Voor inzage jaarrekening diakenen: klik hier
2. Voor inzage jaarrekening kerkrentmeesters: klik hier