Collectebonnen

Giften aan de kerk zijn - binnen bepaalde grenzen - aftrekbaar voor de inkomsten-belasting. Dit betekent dat uw bijdragen worden afgetrokken van het inkomen waarover u belasting moet betalen en dat scheelt toch op z’n minst 36% en in veel gevallen nog meer. Voorwaarde voor die belastingaftrek is wel, dat u die giften moet kunnen aantonen. En dat kan niet bij contante giften in de collectezak: u krijgt daar immers geen kwitantie voor.

Daarom wijzen wij u graag op de mogelijkheid om ook uw bijdragen aan de kerkcollectes aftrekbaar te maken, door gebruik te maken van collectebonnen. Hoe dat werkt? Heel eenvoudig: u maakt een bedrag over per bank of giro, vermeldt hoeveel collectebonnen van welk bedrag u wilt ontvangen en u krijgt ze per omgaande thuis. U kunt nu uw bijdrage aan de collecte in de vorm van één of meer bonnen in de collectezak doen en u hebt in uw giro- of bankafschrift een bewijs van uw gift aan de kerk.

Er zijn collectebonnen van € 1.25, € 2,50 en € 5.00.

U kunt ze bestellen door overmaking op gironummer NL49INGB00010.78.845 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Chaam, waarbij u aangeeft welke bonnen u wilt ontvangen.

Wilt u ons periodiek steunen met een gift?

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, zonder dat daarop de drempel van toepassing is. Aangezien de regeling voor het doen van periodieke giften sterk vereenvoudigd is is er nu geen notaris meer nodig, kunt u de toezegging rechtstreeks via het e-mailadres van de secretaris, H. van de Rest, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., indienen. Download het invulformulier, Overeenkomst Periodieke Gift: klik hier

 

Bankgegevens 

Diaconie NL13INGB00011.36.141
Kerkrentmeesters NL49INGB00010.78.845
Onderhoudsfonds NL49INGB00010.78.845
Begraafplaats "Ledevaert" NL52INGB06864.75.747
Orgelfonds NL49INGB00010.78.845