Uit de Kerkenraad

Fred van Raaij

Op 14 mei heeft de kerkenraad vergaderd. Er stonden tal van onderwerpen op de agenda zoals de bestemming van de paaskaars van 2018, het zoeken naar nieuwe kosters erbij en het campingpastoraat. Maar hier wil ik het vooral hebben over het nieuwe jaarthema en het nieuwe beleidsplan.

Het jaarthema van de PKN voor het nieuwe seizoen is “Een goed Verhaal”, d.w.z. een bijbel- of ander verhaal dat je aanspreekt en verder vertelt. Leven en werken vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld, als bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het thema voor het seizoen 2019-2020 dat we voor onze gemeente hebben gekozen, is hieraan gelieerd: “Verbinden door Verhalen”.

Het nieuwe beleidsplan voor de periode 2019-2014 zal gaan over de verbindingen, relaties en samenwerking van onze gemeente met de buitenwereld, met andere organisaties, lokaal, nationaal en internationaal. Bij dit laatste denken we vooral aan het werelddiaconaat. In deze relaties met anderen hebben wij onze eigen “verhalen”, d.w.z. onze waarden, ideeën, opvattingen vanuit onze christelijke traditie en levenshouding. Andere organisaties komen met andere “verhalen” en we hopen dat het horen van elkaars verhalen een zinvolle communicatie en verrijking voor alle partijen zal worden, met als uiteindelijk doel een beter begrip van en voor elkaar.

Op de volgende kerkenraadsvergadering (11 juni) komt het nieuwe beleidsplan ter sprake dat daarna verspreid zal worden om commentaar van gemeenteleden te krijgen en met dit commentaar het beleidsplan te verbeteren. En hopelijk kunnen we dan met startzondag (15 september) starten met de uitvoering van het beleidsplan. Het wordt ook een flexibel plan met een jaarlijkse focus op enkele activiteiten die een impuls kunnen gebruiken of nieuw worden opgezet. We moeten planmatig te werk gaan, kiezen wat we het eerste gaan aanpakken en gezien onze beperkte menskracht niet te veel tegelijk willen doen.