Uit de Kerkenraad

Fred van Raaij

Op 11 juni heeft de kerkenraad vergaderd, de zesde vergadering in 2019. Het belangrijkste onderwerp van op de agenda was het concept-beleidsplan. De auteurs van dit beleidsplan, leden van de Commissie Toekomst, waren uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Dit waren Hans de Kruijf en Joke van Oord, naast Sara Dondorp en Fred van Raaij die deel uitmaken van de kerkenraad. 

De doelstelling van het beleidsplan is om de komende jaren belangrijke activiteiten van de Ledevaertgemeente te borgen voor de toekomst en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Met een kleiner ledenbestand wordt het moeilijk tot onmogelijk om alle activiteiten “met eigen mensen” uit te voeren. We moeten dus samenwerken met andere organisaties om onze activiteiten te continueren en onze doelstellingen te bereiken. Dit betekent ook dat we naar buiten gericht moeten zijn om deze samenwerking te vinden en te onderhouden. 

We willen in de komende jaren onze huidige pastorale en diaconale activiteiten kritisch beoordelen en vaststellen wat behouden dient te blijven. Ook de activiteiten van beheer en communicatie worden beoordeeld. Als we als Ledevaertgemeente deze activiteiten niet meer (volledig) zelf kunnen uitvoeren, zoeken we partners voor samenwerking en zou de activiteit in een stichting kunnen worden ondergebracht. We willen uiteraard ook nagaan welke sterke en unieke activiteiten we zeker willen behouden. Het beleidsplan heeft jaarlijkse overzichten welke activiteiten we in een bepaald jaar aan de orde stellen.

De kerkenraad heeft het concept-beleidsplan met enkele tekstwijzigingen goedgekeurd. Het wordt nu voor commentaar voorgelegd aan de commissies: beheer, diaconie, pastoraat en communicatie. Daarna kunnen de gemeenteleden zich er op zondag 8 september over uitspreken in een gemeenteberaad na afloop van de dienst. En dan wordt het beleidsplan 2019-2024 definitief. De jaarlijkse overzichten worden per seizoen vastgesteld als appendix (aanhangsel) van het beleidsplan, te beginnen met het seizoen 2019-2020.

Voor de uitvoering van het beleidsplan zijn veel externe contacten en relaties nodig. Hiervoor wordt een ouderling “externe betrekkingen” benoemd die zich vooral toelegt op het vinden en onderhouden van externe relaties van de Ledevaertgemeente met andere partijen en personen. We plannen om dit alles met de startzondag, 15 september, rond te hebben om dan daadwerkelijk van start te gaan met het nieuwe seizoen (ons thema is “Verbinden door Verhalen”) en met het nieuwe beleidsplan.