Uit de kerkenraad.                                                                                                       
Andries van Dijk

De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdagavond 13 november 2018. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van 1 Samuël 2: 1 t/m 3 (gebed van Hanna) en ging voor in gebed.

De Commissie Toekomst was uitgenodigd voor deze vergadering. Zij lichtte de samenvatting van de bijeenkomsten op startzondag (17 september) en het gemeenteberaad (30 september) toe. Uit de rapportage bleek, dat de trouwe bezoekers van de kerkdiensten tevreden zijn. Interessant was echter ook de vraag wat de mening is van de mensen die zelden of nooit in de kerk komen. 
De kerkenraad was akkoord met de rapportage en gaf de commissie mandaat om de vervolgstappen te nemen die daarin zijn voorgesteld. De gemeenteleden worden hierover geïnformeerd in een afzonderlijk stukje in deze Schakel.

Voor het opstellen van de begrotingen 2019 van de Commissie Beheer en de Commissie Diaconie is nog geen gebruik gemaakt van FRIS (het nieuwe systeem van de PKN). Zij worden daarom op de oude manier ingediend bij de CCBB. Na de toelichtingen keurde de kerkenraad beide begrotingen goed. Zij lagen op de zondagen 18 en 25 november in de consistorie ter inzage voor de gemeenteleden.

Op 11 december wordt de kerstboom in de kerk gezet. Het is moeilijk om mensen te vinden voor het optuigen van de boom op 12 december. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Jaap van Swet.

Aan Peter van der Stoel en Jan Sjoerd van der Vaart is gevraagd of zij het openingsconcert van Rondje Open Kerk in juli 2019 op piano en orgel willen verzorgen. 

Op 27 januari wordt in onze kerk geen dienst gehouden i.v.m. de oecumenische dienst in de RK-kerk van Alphen. Andries van Dijk vertegenwoordigt dan als dienstdoend ouderling de Ledevaertkerk.

De Commissie Beheer onderzoekt wat nodig is om van de begraafplaats een stichting te maken. De kosten van de begraafplaats vallen nu onder de Commissie Beheer, maar als er in de toekomst misschien geen kerk meer zou zijn, moet de begraafplaats nog wel 50 jaar blijven bestaan.

Het Cambokoor zal niet optreden tijdens de Moonlightshopping op 14 december. Net als vorig jaar zal het in onze kerk mogelijk zijn om die avond een lichtje aan te steken. Dit moet wel op een veilige plaats gebeuren.

De kerkenraad heeft het verslag van het jaargesprek met ds. Sara Dondorp besproken en goedgekeurd.

Na de kerstnachtdienst zullen Frank en Adriaan Przespolewski en hun vriendinnen weer glühwein en chocolademelk schenken. Jaap van Swet bakt zijn lekkere gevulde speculaas.

Vanaf januari zal de speelkerk niet meer worden ingeroosterd. 

Als slotwoord sprak ds. Sara Dondorp het gedicht uit ‘Zie de mens’ uit het boekje ‘Medemens’ van Jacqueline Roelofs-van der Linden, dat zij van de landelijke diaconale dag heeft meegenomen. Hierna sloot de voorzitter de vergadering.