Plaatselijke Regeling.

Voor inzage plaatselijke regeling:  klik hier
De commissie beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de 
financiële middelen en het gebouw van de gemeente, met uitzondering van 
diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot 
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
De commissie diaconie is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de 
begroting en de jaarrekening.